Tatranská horská služba
dobrovoľný zbor, o.z.

Aktuality

9.4.2015 - Lyžiarsky zájazd do francúzskych Álp

V dňoch 20.-28.3.2015 sa členovia THS-DZ zúčastnili lyžiarskeho zájazdu do francúzskych Álp. Navštívili jedno z najväčších a najznámejších lyžiarskych stredísk na svete – Les 3 Vallés, ktoré disponuje 620 kilometrami upravených zjazdových tratí. Zájazdu sa zúčastnili aj zástupcovia LAVEXu – Záujmového združenia lanoviek a vlekov na Slovensku, s ktorým má THS-DZ dlhoročnú úspešnú spoluprácu. Napriek tomu, že sa jednalo o súkromný zájazd, uskutočnilo sa aj niekoľko oficiálnych stretnutí so zástupcami francúzskej strany.

Účastníci zájazdu sa dňa 26.3.2015 stretli v budove miestnej organizácie pre cestovný ruch s predstaviteľmi prevádzkovateľov lyžiarskeho strediska Les Menuires a Val Thorens, ktoré sú spolu so strediskami Meribel a Courchevel súčasťou Les 3 Vallés. Na stretnutí nám francúzska strana predstavila mechanizmus vzniku, súčasného fungovania, ale aj perspektívy tohto svetoznámeho lyžiarskeho strediska. Mimoriadne zaujímavé bolo naše stretnutie s pracovníkmi zabezpečujúcimi záchranu na lyžiarskych svahoch. Navštívili sme hliadku tzv. Pisten security na najvyššie položenom bode celého strediska – na Mont Carone vo výške 3 200 metrov, kde sme si mali možnosť prezrieť jednak vybavenie záchrannej stanice, ako aj samotný záchranný materiál a vybavenie, s ktorým naši francúzski kolegovia zasahujú priamo na svahoch. Cenné skúsenosti sme získali aj po stretnutí so šéfom miestnej Pisten security, ktorý nás prijal priamo vo svojej pracovni v centre Val Thorens. Tu sme si vymenili skúsenosti z organizácie výkonu záchrany na lyžiarskych svahoch u nás na Slovensku i vo Francúzsku.

Počas nášho pobytu sme boli svedkami viacerých záchranných akcií na lyžiarskych tratiach a mali sme možnosť bezprostredne porovnať našu činnosť s činnosťou francúzskych záchranárov. Na základe získaných skúseností a poznatkov sme konštatovali, že materiálne vybavenie, ako aj spôsob záchrany a transportu je v obidvoch krajinách veľmi podobný, hoci v spomínanom stredisku je vzhľadom na jeho rozľahlosť objem činnosti neporovnateľne väčší a v závislosti od charakteru terénu aj náročnejší. Všetci účastníci zájazdu sa jednoznačne zhodli na tom, že sme uskutočnili veľmi užitočnú a vydarenú akciu, ktorá výrazne pomohla nielen k zvýšeniu našej lyžiarskej zdatnosti, ale aj získaniu neoceniteľných skúseností z problematiky prevádzky lyžiarskych stredísk a organizácie záchrannej činnosti v nich.
9.4.2015

Späť

Prihlásenie

meno
heslo:

Copyright (c) MAXIMA DATA 2008-2021