Ako sa stať členom

Postup pri prijímaní nových členov:

  • V prípade záujmu o členstvo v našej organizácii vyplň nasledovný dotazník a zašli elektronicky a následne podpísaný poštou na kontaktnú adresu THS.
  • Rada THS DZ Tvoju žiadosť prehodnotí a oznámi Ti svoje stanovisko k žiadosti.
  • V prípade kladného vyjadrenia absolvuješ skúšky z oblasti horolezectva, lyžovania a skialpinizmu, zdravovedy a miestopisu Vysokých Tatier
  • Po úspešnom absolvovaní skúšok si zaradený ako čakateľ do letného a zimného školenia horskej záchrany.
  • Po ich úspešnom absolvovaní si na valnom zhromaždení členov vyradený za riadneho člena THS DZ.

Okrem horeuvedených kritérií majú na členstvo vplyv:

  • trvalý pobyt vo Vysokých Tatrách alebo blízkom okolí
  • vek uchádzača
  • dobrý zdravotný stav