ICAR 2018

Každoročne v druhej polovici októbra usporadúva Medzinárodná komisia pre horskú záchranu (International Commision for Alpine Rescue – ICAR) kongres horskej záchrany, ktorého hlavným cieľom je výmena skúseností horských záchranárov v oblastiach pozemnej, […]