Dve percentá z dane

Informácie pre darovanie 2% z daní.
Podporte dobrovoľnú záchranu v oblasti Vysokých Tatier.

Darcom vopred ďakujeme !

Názov: Tatranská Horská Služba – Dobrovoľný Zbor, o.z.
Sidlo: Dom HZS č.23, Starý Smokovec, 06201 Vysoké Tatry
IČO: 36153656
DIČ: 2021351827
Čislo účtu: 0490034560 / 0900 – Slovenská sporiteľňa
Tlačivá nájdete na: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=2082

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.