Tatranská horská služba
dobrovoľný zbor, o.z.

Projekt Záchrana života - profesionálne zručný dobrovoľný záchranár

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Viac informácií získate na www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk.

Časový plán realizácie: 11/2008 – 10/2010
Prioritná os:

4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

Opatrenie: 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
Rámcová aktivita: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami
Prijímateľ: Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, o. z.

Prostredníctvom výziev na nenávratné finančné príspevky sa do projektov financovaných z fondov Európskej únie zapojila aj Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor vo Vysokých Tatrách. THS DZ je občianskym združením dobrovoľných horských záchranárov, ktorí vykonávajú záchrannú a preventívno – výchovnú činnosť na území Vysokých Tatier. Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou činnosti THS – DZ je získavanie, udržiavanie a neustále zvyšovanie odbornej spôsobilosti svojich členov formou pravidelných školení, kurzov a seminárov, a to v zmysle príslušných ustanovení Zákona č.544 o Horskej záchrannej službe. Túto činnosť vykonáva THS – DZ v spolupráci s príslušnými školiacimi strediskami, ale aj organizovaním vlastných metodických podujatí, ako sú sústredenia, preškoľovania a pod.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že vykonávať horskú záchranu v tak exponovanej oblasti ako sú Vysoké Tatry môžu iba vysokokvalifikovaní a odborne pripravení záchranári, vypracovali tatranskí dobrovoľníci  v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia projekt pod názvom „Záchrana života -profesionálne zručný dobrovoľný záchranár“. Ako už názov projektu naznačuje, hlavným cieľom projektu je rast kvalifikácie ľudských zdrojov v oblasti horskej záchrany s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb zodpovedajúcu potrebám návštevníkov a obyvateľov Vysokých Tatier, ako aj charakteru náročného vysokohorského terénu našich veľhôr. THS – DZ chce tak prispieť k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia v horách , a to či už na turistických chodníkoch, exponovanom vysokohorskom teréne či tratiach, a tým prispieť aj k rozvoju cestovného ruchu.

Počas trvania projektu sa takto vo Vysokých Tatrách od novembra 2008 až do októbra 2010 zúčastnia tatranskí dobrovoľníci špecializovaných školení a preškolení v oblasti pozemnej horskej záchrany, záchrany na lyžiarskych tratiach, kurzov Červeného kríža zameraných na kvalifikované poskytovanie I. pomoci, nácvikov evakuácie z lanových dráh, kondičných školení a sústredení. Okrem tradičných vzdelávacích aktivít sú pre záchranárov pripravené aj kurzy cudzích jazykov zamerané na komunikáciu s návštevníkmi priamo v teréne a psychosociálny výcvik. Široké spektrum vzdelávania končí školeniami leteckých a lavínových špecialistov.

Na poli vzdelávania verejnosti a prevencie budú mať návštevníci hôr možnosť upevniť si svoje poznatky pri metodických dňoch a vzdelávacích programoch a prevenčných službách v tatranských dolinách, ktoré chystá THS – DZ. Partnerom projektu pri metodických dňoch a seminároch sú  horskí vodcovia Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky. Tatranskí dobrovoľníci však nezabúdajú vo svojej činnosti ani na najmladšiu generáciu. Základným a stredným školám je určený projekt Záchrana človeka a ochrana prírody, s realizáciou ktorého započali tatranskí dobrovoľní záchranári v týchto dňoch na školách tatransko – podtatranského regiónu. Ich snahou je, aby sa konečný efekt projektu preniesol v podobe vysokokvalifikovanej činnosti na tých, ktorí to v horách budú potrebovať – na návštevníkov Vysokých Tatier.

Výška nenávratného finančného príspevku, ktorý sa takto investuje do vzdelania našich záchranárov je 6 457 082,97 SK.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto projekte, neváhajte nás kontaktovať emailom na ths-dz@ths-dz.sk, telefonicky na 0905 196 143 alebo na www.ths-dz.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ďalšie informácie ESF ako aj o realiácii projektov nájdete na www.sia.gov.skwww.esf.gov.sk.

Prihlásenie

meno
heslo:

2% z dane

Podporte nás dvomi percentami z dane.


Dve percentá z dane na Pravda.sk

Partneri

ATE

EMS

Projekt
"Profesionálne zručný dobrovoľný záchranár"


Copyright (c) MAXIMA DATA 2008-2019